facebookgoogle plustwitteryoutube

Apa tentang zakat? "Ambillah zakat dari kekayaan mereka untuk membersihkan mereka dan mensucikan mereka". Pelajari lebih lanjut tentang zakat.Zakat Binatang Ternak

Apa tentang zakat? "Ambillah zakat dari kekayaan mereka untuk membersihkan mereka dan mensucikan mereka". Pelajari lebih lanjut tentang zakat.Zakat Binatang Ternak

Zakat merupakan kewajiban bendawy yang paling mulia. Zakat menjadi rukun islam yang ketiga. Zakat merupakan saudara kembar kewajiban shalat yang disebutkan dalam al qur’an. Zakat tidak bertujuan untuk merampas harta seseorang, namun ia berfungsi sebagai pembersih harta orang mukmin, bantuan bagi orang fakir dan miskin serta merupakan salah satu bentuk solidaritas sosial.

Zakat merupakan kewajiban bendawy yang paling mulia. Zakat menjadi rukun islam yang ketiga. Zakat merupakan saudara kembar kewajiban shalat yang disebutkan dalam al qur’an. Zakat tidak bertujuan untuk merampas harta seseorang, namun ia berfungsi seba ...

Fiqh Ibadah Bergamba | Shalat | Shalat Bagi Mereka yang Udzur

Fiqh Ibadah Bergamba | Shalat | Shalat Bagi Mereka yang Udzur

Sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah menjadi waktu-waktu yang paling mulia disisi Allah Swt. Ia adalah hari-hari yang penuh berkah, hitungan pahala diperbanyak dan hitungan keburukan diperkecil, derajat ditinggikan dan ketaatan yang beraneka ragam. Karena kemuliaannya, sampai-sampai Allah Swt bersumpah dengannya yang sekaligus menunjukkan keutamaan hari-hari tersebut.

Sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah menjadi waktu-waktu yang paling mulia disisi Allah Swt. Ia adalah hari-hari yang penuh berkah, hitungan pahala diperbanyak dan hitungan keburukan diperkecil, derajat ditinggikan dan ketaatan yang beraneka ragam. ...

Jalan yang lurus adalah jalannya umat Islam, yaitu umat yang menggabungkan antara ilmu dan amal secara bersamaan. Sedang jalan orang-orang  yang dimurkai oleh Allah adalah jalannya umat Yahudi yang hanya menekankan keilmuan tapi kosong dari pengamalan.

Jalan yang lurus adalah jalannya umat Islam, yaitu umat yang menggabungkan antara ilmu dan amal secara bersamaan. Sedang jalan orang-orang  yang dimurkai oleh Allah adalah jalannya umat Yahudi yang hanya menekankan keilmuan tapi kosong dari peng ...